U Kotagudemu se pojavili pamfleti KPI (maoističke) protiv isceniranih okršaja

Tokom subote, dana 31.09.2019. godine u selu Kotagudem i naselju Čerla grada Kotagudem, pojavili su se pamfleti Komunističke partije Indije (maoističke).

Maoisti tvrde da su član okružnog komiteta Managura Komunističke partije Indije (maoističke) Đadi Verasvami i član državnog komiteta Nove demokratije Komunističke partije Indije (marksističko-lenjinističke) Lingana uhapšeni, i da ih je policija ubila u isceniranim okršajima.

Pozivaju javnost da osude iscenirane okršaje i da otjeraju policiju koja ulazi u šume da bi obavljala operacije pročišćavanja. Vlade saveznih država ulaze u šume da bi protjerale Adivasije, pripadnike plemena, da bi eksploatisale minerale koji se nalaze na njihovoj teritoriji.

Zbog toga što maoisti stoje na strani Adivasija, savezne vlade žele da ih eliminišu. Narod treba da uzme oružje u ruke i da zaštiti šume, zemlju, čast i da osvoji moć. Ako se iscenirani okršaji ne zaustave, javnost će da kazni vođe glavnih partija Telangane, BJP-a i TRS-a.

Izvor: https://telanganatoday.com/maoists-condemn-fake-encounters-in-kothagudem