Filipini: očajni vojnici 30. IBPA odreda pucali jedni na druge, jedan mrtav, drugi ranjen

Izjava potpukovnika 30. IBPA kompanije, Amaroa, da se desio okršaj između njegove vojske i Nove narodne armije (NPA) 8. marta 2017. godine u Budlinginu, Alegria, Surigao del Norte, oko 8.30 naveče, je velika laž. Niti jedan pripadnik NPA nije bio tada u tom području. Pucnjevi su došli od njegovih vojnika. Očigledno je da su vojnici 30. IBPA kompanije pucali jedni na druge što je prouzrokovalo smrt vojnika Džona Fransisa Rivere i ranjavanje Vindila Dajate.

Vojnici 30. IBPA kompanije su bili preplašeni svoje sjene nakon što su čuli da će NPA napasti njihov kamp u Budlinginu. Neprijatelj je odmah krenuo u patroliranje područjem, ali su počeli pucati na 20 metara udaljenosti od svog kampa. Ovaj incident pokazuje nesposobnost vojnih operacija u naseljima, jer se ni sami ne osjećaju sigurnima. Njihova zlostavljanja i kršenja ljudskih prava, protiv onih koji tu žive, im se odbijaju o glavu.

Zbog toga što je potpukovnik Amaro odgovoran za ovu tešku grešku, bio je prinuđen da laže da sakrije svoju sramotu. Ovo je bila izmišljotina od strane njega i Oružanih snaga Filipina (AFP) da bi ukaljali NPA i čitav revolucionarni pokret. Štaviše, oni su širili pisane laži u naseljima Malimonoa, Surigao del Norte, da bi ocrnili revolucionare. Ovo je dio njihovog psihološkog rata, i očajan pokušaj da potisnu napredovanje revolucionarnog pokreta u Surigao del Norteu, u regionu i čitavim Filipinima.

Neprijatelj ne može poraziti napredak narodne borbe za svoja prava i interese, dok god na Filipinima postoji eksploatatorski i ugnjetavački sistem koji je narodu Filipina donio siromaštvo i patnju. Samo linija narodnog rata nacionalne demokratske revolucije može postići nacionalno i društveno oslobođenje od imperijalističke dominacije, feudalizma i birokratskog kapitalizma. Na drugu stranu, mi dajemo šansu mirovnim razgovorima da bi izložili korijene građanskog rata na Filipinima, i da stvorimo dogovor za dobrobit naroda.

Stoga, narod će se nastaviti boriti za svoje klasne zahtjeve poput istinske zemljišne reforme, viših plata, sigurnog života, slobodnih i efikasnih društvenih usluga i dr. Nastavimo sa otkrivanjem laži, prevare i brutalnosti AFP-a i reakcionarnog režima, koji su usmjereni protiv naroda.

(potpisao)
Drug Ariel Montero, portparol
Regionalna operativna komanda

Izvor: Nacionalni demokratski front Filipina