Izjava Eirigi partije povodom Festivala ponosa u Belfastu

Izjava Irske republikanske partije Eirigi po pitanju učešća na Festivalu ponosa u Belfastu.

 

“U subotu, 6. avgusta, aktivisti Eirigi partije su ponosno učestvovali na godišnjem Festivalu ponosa u Belfastu. Eirigi je neumorno zagovarala i bila uvijek solidarna sa LGBT zajednicom u njihovoj borbi za jednaka prava. 

Više od 40000 ljudi se našlo u centru grada i marširalo u znaku podrške za jednaka prava, jednakost brakova i LGBT izražaja. Dobro je vidjeti toliko ljudi iz svih oblasti života i iz različitih dijelova političkog spektra koji su ujedinjeni u borbi protiv homofobije i nepravde.

U 2016. godini, LGBT zajednici je i dalje negirano pravo braka, a ovo je izraz stormontskog establišmenta i njegove nemogućnosti da predstavlja sve građane i da ostvari osnovna građanska prava za stanovnike Sjevera.

Naš je imperativ da težimo da dostignemo i ostvarimo ideale i principe iznesene u Proklamaciji: ‘Brinuti se jednako o svoj djeci nacije.’ Eirigi ponavlja svoju podršku LGBT zajednici u njihovoj borbi za jednaka i građanska prava, i to radimo sa ponosom.”

 

https://www.facebook.com/eirigi1916/