Vrhovni sud Kerale: “Lica se ne mogu krivično goniti samo zato što podržavaju maoističku ideologiju”

Indija

Vrhovni sud Kerale je odlučio da vlast ne može krivično goniti lica samo na osnovu sumnje da podržavaju maoističku ideologiju.

Sudsko vijeće sačinjeno od sudije Vrhovnog suda Hrišikeša Roja i sudije Đajasankarana Nambiara su to obrazložili u ponedjeljak, kada su naredili isplatu kompenzacije u iznosu od 100.000 rupija čovjeku kojeg je nezakonito uhapsila policija Kerale 2014. godine na osnovu sumnje da je maoista.

To je uslijedilo nakon što se država žalila na prethodnu odluku koju je donio sudija pojedinac, koja je obavezala državu da uplati 100.000 rupija Šjamu Balakrišnanu,sinu bivšeg sudije Vrhovnog suda. Vijeće je izjavilo: “Preambula našeg Ustava garantuje nama, narodu Indije, slobodu mišljenja, izražavanja, uvjerenja, vjere i ispovijedanja.”

“Sloboda pojedinca da podržava određenu političku ideologiju je dio njegovog osnovnog prava na lične slobode prema članu 21 Ustava, tako da pojedinac može da odabere ideologiju koja mu odgovara”, navodi se u obrazloženju.

“U skladu s tim, sama sumnja da lice podržava maoističku ideologiju ne može biti osnova da se to lice progoni,” navodi se u nastavku.

Vijeće je takođe odlučilo da u skladu sa Ustavom i osnovnim pravima na privatnost i slobodu, policijsko zadržavanje i ispitivanje lica i pretraživanje njegove kuće, bez da se pridržavaju Krivičnog procesnog zakona, je “potpuno nezakonito.”

Godine 2015., sudija pojedinac je donio odluku po kojoj policija ne može da uhapsi osobu samo zato što je maoista, osim ako osnovano ne utvrde da se to lice bavi nezakonitim aktivnostima.

“Biti maoista nije zločin, iako politička ideologija maoista nije u skladu sa našom ustavnom politikom. Osnovno je ljudsko pravo da se imaju ljudska stremljenja”, glasila je odluka sudije pojedinca.

 

Izvor: https://www.dijalektika.info/vijesti/vrhovni-sud-kerale-lica-se-ne-mogu-krivicno-goniti-samo-zato-sto-podrzavaju-maoisticku-ideologiju/