“Mirovni razgovori nisu predaja” – Đoma Sison

ŠTA će natjerati komunističke pobunjenike da odustanu od pregovora?

“Ako je, na primjer, Duterteova vlada samo zainteresovana za to da produži prekid vatre tako da bi zaboravila na sve zahtjeve ljudi za socijalne, ekonomske i političke reforme, onda revolucionarni pokret mora da razmisli da li će nastaviti sa mirovnim procesom,” rekao je osnivač Komunističke partije Filipina Đoma Sison, kad su ga pitali o stvarima o kojima se ne može pregovarati.

Da uzvrati primirje CCP (Komunističke partije Filipina), predsjednik Rodrigo je prošle sedmice obnovio jednostrani prekid vatre sa komunistima, uoči mirovnih razgovora koji traju između vlade i Nacionalnog demokratskog fronta u Oslu, u Norveškoj.

Vlada je izjavila da će primirje trajati “koliko god je potrebno da se uspostavi mir u zemlji” da bi se “obezbijedilo funkcionalno okruženje za uspjeh mirovnih razgovora.”

Sison je naglasio da učešće u mirovnim razgovorima nije isto što i predaja i odustajanje od njihovih zahtjeva, za koje je rekao da su vrlo ostvarljivi.

“Reforme koje tražimo su itekako ostvarljive, i ako obje strane u pregovorima imaju interes naroda na umu, šta je loše sa nacionalnom nezavisnošću i ukidanjem nejednakih ugovora i sporazuma? Šta je loše u davanju više slobode radnicima i seljacima? Šta je loše u ekonomskom razvoju putem nacionalne industrijalizacije i zemljišne reforme?” rekao je.

“Ovi pregovori nisu proces predaje. Dok god traje ugnjetavanje i eksploatacija, uvijek će biti plodnog tla za oružani narodni otpor,” dodao je Sison.

 

Izvor: http://newsinfo.inquirer.net/809092/peace-talks-not-a-surrender-joma-sison