Katledilişinin 44.yılında İbrahim Kaypakkaya için PCM Açıklama

TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist) ve silahlı kanadı TİKKO(Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu)’nun kurucusu İbrahim Kaypakkaya, gerici Türk devletinin kolluk güçleri tarafından katledileli 44 yıl oldu. O, revizyonist ve oportünistlerle mücadele ederek Türkiye topraklarında kızıl komünist hareketi simgelemektedir. O, döneminin güçlü revizyonistlerinden olan TİİKP çevresindeki Şafak revizyonistleriyle mücadele etti. İbrahim Kaypakkaya, TKP/ML ve TİKKO’nun kurulmasıyla birlikte Türkiye’de şanlı uzun süreli halk savaşının başlatıcısı oldu. İbrahim Kaypakkaya, Yeni Demokratik Devrim ve sosyalizm yolunda ilerlemek için Türkiye halkına ölümsüz katkılar sundu.

Bundan kaynaklı partimiz, İbrahim Kaypakkaya’nın eserlerinden biri olan “Türkiye’de Milli Mesele” konulu eserini Fransızca diline çevirme kararı almıştır.

Partimiz yine Kaypakkaya’nın özellikle silahlı mücadele, Kemalizm ve Kürt ulusal hareketi ile ilgili yazıları başta olmak üzere onun hayatı ve eserlerinin paylaşılması hedefiyle uzun bir deklarasyon yayınlamıştır.

İbrahim Kaypakkaya, tüm dünya komünistleri için ilham kaynağı olmuştur. Onun devrime bağlılığı, teorik analizleri ve devrime adanmışlığı dünyanın tüm komünistleri için model oluşturmaktadır.

Kaypakkaya, TKP/ML ve TİKKO’yu kurarak, halkın silahını emperyalizm, komprador kapitalizm ve feodalizme yöneltmiştir.

Partimiz kadın, erkek TKP/ML militanlarını ve TİKKO savaşçılarını selamlıyor!

Partimiz geçtiğimiz yıl şehit düşen 12 TİKKO savaşçısını büyük saygıyla selamlıyor. Bu devrimciler arasında Yetiş yoldaşı da selamlıyorz. Yetiş Fransa’da doğup büyümüştür, Fransa’da mücadele etmiştir. Maoist mücadelesinden kaynaklı Fransa’da tutsak düşmüştür. Yetiş sade bir devrimci değil, aynı zamanda yeteneğini halkın mücadelesinde kullanan büyük bir sanatçıydı.

Partimiz, Türkiye şartlarında uzun süreli halk savaşı stratejisiyle Yeni Demokratik Devrim mücadelesi veren TKP/ML ve TİKKO’yu en büyük coşkusuyla selamlıyor!

İbrahim Kaypakkaya’nın öğretileri ölümsüzdür!
Yaşasın TKP/ML! Yaşasın TİKKO!
Yaşasın Marksizm-Leniniz-Maoizm!
Yaşasın Halk Savaşı!
Yaşasın Dünya Proleter Devrimi!

Fransa Maoist Komünist Parti

Source: http://ikk-online.org/katledilisinin-44-yilinda-ibrahim-kaypakkaya-icin-enternasyonal-mesajlar.html