תומכים בין-לאומיים של המפלגה הקומוניסטית ההודית (מאואיסטית) קוראים לשחרורו של החבר אג'ית ושל כל האסירים הפוליטיים בהודו

קמפיין בינלאומי של הועידה הבינלאומית לתמיכה במלחמה העממית בהודו

שחררו את אג'ית

חופש ללא תנאים לכל האסירים הפוליטיים בהודו!
עצרו את המצוד הירוק, את המלחמה ואת המתקפה על העם!
תמכו במלחמה העממית בהודו!

ה-CC, המפלגה הקומוניסטית ההודית (מאואיסטית) פונה לכוחות מהפכניים, דמוקרטיים ומתקדמים בארצה – ארגונים ופעילים פוליטיים, ארגונים ופעילים מהחברה האזרחית, אינטלקטואלים, אמנים, סופרים, עו"דים, תלמידים ופועלים לדרוש את שחרורו המוקדם של החבר מוראלי כך שיוכל לגשת לעזרה הרפואית הדחופה לה הוא זקוק. אנו גם קוראים להם להגביר את המאמצים לשחרר האסירים הפוליטיים המאואיסטים המזדקנים והחולים המוחזקים ע"י המדינה ההודית בבתי-כלא ברחבי ארצה.

למידע בנוגע לקמפיין הבינלאומי:
ICSPWI
csgpindia@gmail.com
17 בספטמבר 2016