המפלגה הקומוניסטית המאואיסטית האיטלקית: אנו זוכרים את יום השנה ה-24 לכליאתו של יושב הראש גונסאלו ונאומו מהכלא

אנו חוגגים את יום השנה ה-24 לנאומו ההיסטורי מהכלא של יו"ר גונזלו, המוחזק בבידוד בבתי הכלא של המשטר הפרואני והאימפריאליזם.

c-25 בספטמבר 1992 מתוך הכלוב המכוער בו משטר המרצחים האנטי-עממי המושחת של פוג'ימורי, הנתמך על ידי האימפריאליזם וה-CIA, כלאו אותו אותו, יושב הראש גונסאלו, מנהיג המהפכה הפרואנית, נשא את נאומו ההיסטורי, בו, בין השאר, הבהיר כי:

"אנחנו כאן כילדי העם ואנחנו נלחמים בתעלות אלה, גם הן תעלות קרב, ואנחנו עושים זאת בגלל שאנו קומוניסטים! כי אנו מגינים על האינטרסים של העם, על עקרונות המפלגה, ועל המלחמה העממית. זה מה שאנו עושים, אנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת! …

הדרך ארוכה אך אנו נגיע. אנחנו ננצח! …

מה אנו צריכים? אנחנו צריכים שמאואיזם יקרום עור וגידים, והוא אכן קורם עור וגידים, ועל ידי הקמתן של מפלגות קומוניסטיות כדי להניע ולהוביל את הגל הגדול והחדש הזה של המהפכה הפרולטרית העולמית המתקרבת. … "

24 שנים לאחר מכן, המלחמה העממית בפרו עדיין במשבר, אך דברי יושב הראש גונסאלו עדיין משמשים כנקודת התייחסות בנוגע לשאלת ההתקדמות בפרו ובעלי חשיבות רבה בעולם.

המפלגה שלנו מעולם לא חדלה מלהגן על הנאום הזה ועל יושב הראש גונזלו, על התמיכה בהמשכה של המלחמה העממית בפרו ועל ארגונה מחדש של המפלגה הקומוניסטית הפרואנית (PCP).

אנחנו עדיין תומכים בחברינו למאבק אשר מקדמים את האידיאולוגיה, את הקו ואת הפרקטיקה של המלחמה העממית כמו שהבהיר אותם יושב הראש גונסאלו בפרו ומחוצה לה.

בפרו של היום, האויב העיקרי הוא הקו האופורטוניסטי הימני (LOD). האופורטוניזם הימני שעוטה על עצמו מראות שונים בפרו ובעולם זורע בלבול ופילוג. אך אנו נאבקים נגד כל הזרמים המניפים את הדגל האדום של המפלגה הקומוניסטית הפרואנית, המלחמה העממית ויושב הראש גונסאלו כאייקון דוגמטי.

היישום של המאואיזם לא יכול להתפתח בצורה דוגמטית וסטריאוטיפית, הוא צריך להחיל את המרקסיזם-לניניזם-מאואיזם (מל"מ) על המציאות הנוכחית עם החידושים הנדרשים על פי השינויים באימפריאליזם וההבדלים בין מדינות. קו זה כבר נכשל בתנועה שלנו והביא לנזק וסטיות, הוא יוצר נחלות, לא מפלגות.

במקביל, הוא צריך בהחלט איזון של מלחמה עממית בפרו והתקדמות אסטרטגית חדשה

אף אחד לא אמור להאשים את יושב הראש גונסאלו בהפשטות של רבים מתומכיו בפרו ובעולם.

המפלגה שלנו כללה בתזה שהקימה אותה את מה שניתן לקרוא להן התרומות של יו"ר גונסאלו לתיאוריה המרקסיסטית-לניניסטית-מאואיסטית המהפכנית, בהתפתחותה בשלב ההיסטורי הנוכחי.

"רעיונות גונסאלו

ביישום של המרקסיזם-לניניזם-מאואיזם, בעיקרון מאואיזם, במציאות בקנה מידה עולמי ובכל מדינה, יש צורך להתייחס למה שעכשיו מתפקד כחוד החנית הנוכחי של התנועה הקומוניסטית הבינלאומית: המפלגה הקומוניסטית של פרו ורעיונות גונסאלו. יסודותיהם של רעיונות גונסאלו מוצאים אשרור בהתפתחויות התאורטיות והמעשיות של מפלגות וארגונים מאואיסטיים. את ה-"הטמעה הביקורתית" שלהם היא תנאי הכרחי ליישום המאואיזם למציאות של כיום.

מהן התרומות של יושב הראש גונסאלו:

* אשרור, באש המלחמה העממית, של מאואיזם כשלב השלישי והגבוה יותר של המרקסיזם-לניניזם;
* אשרור, להלכה ולמעשה, של האוניברסליות המאואיסטית של המלחמה העממית כאסטרטגיה המנצחת של הפרולטריון, ובמסגרתה, את הרעיון של המפלגות הקומוניסטיות הצבאיות, שנבנות בכדי להתכונן, להתחיל ולפתח את המלחמה העממית.
* אשרור של הצורך לפתח "רעיון ספציפי", פרי של יישום יצירתי של מרקסיזם-לניניזם-מאואיזם במציאותה של כל מדינה, כנשק שיגדיר ויבסס את התוכנית, האסטרטגיה והטקטיקה של המהפכה בכל מדינה
* אשרור של הרעיון המדעי של המנהיגות, המבוססת על הפיתוח של ה-"רעיון הספציפי" בתחום האידיאולוגי והאסטראטגי, פרי הניסיון במאבק מהפכני של הפרולטריון, שיוצר את מנהיגיו, המייצגים את ההתגשמות וסינתזה מתקדמת, ומסוגלים להוביל את המהפכה לניצחון "

המפלגה הקומוניסטית מאואיסטית – איטליה
ה-24 בספטמבר 2016