رفیق پوکا مورد ضرب و شتم شدید واقع و تحت بازداشت است. جان او در خطر است

 

امشب ادارۀ پلیس آوستین آشکارا کوشید گردن پوکا اونانچا یکی از فعال‌ترین کمونیست‌های آوستین را بشکند و او را به قتل برساند. آخرین باری که رفقا او را دیدند، در وضعیت بسیار بسیار بسیار بدی قرار داشت. پلیس او را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده است و اکنون از تحت مداوا قرار گرفتن وی جلوگیری می کند.

این رویدادها به روئیت شاهدان رسیده است، بنابراین اکنون پلیس می‌کشود تا او را با اتهامات بسیار جدی و سراسر مزخرف به چهارمیخ بکشد. بسیار مهم است که این خبر به شکل وسیع انتشار یابد، چرا که دلایل کافی موجود است تا باور داشته باشیم جان او در خطر است. مهم است که پلیس‌ها بدانند که مردم شاهد ماجرا هستند و اجازه نخواهند داد که به‌شکلی بی‌سر و صدا او را به قتل رسانند.

این بخشی از هدف‌گیری مستمر پلیس علیه نیروهای انقلابی است که در ادامۀ خود امشب به بازداشت حداقل پنج تن از رفقا، منجمله چند رفیق ترنس منجر گردید. ادارۀ پلیس آوستین سرکوبگری خود علیه ردگاردز آوستین (گاردهای سرخ آوستینرولشونری استیودنتس فرانت – آوستین (جبهه دانشجویان انقلابی – آوستین) و رَت‌پَک – ای.تی.اکس (اتحاد انقلابی تراجنسی‌ها علیه سرمایه‌داری- آوستین تگزاس) را شدت بخشیده است.

لطفاً از این طریق در حمایت از رفیق پوکا مشارکت کنید.

https://www.youcaring.com/antifatroops-691497

Source: RATPAC – ATX