پلیس آندرا پرداش: مائوئیست برجسته راماکریشنا تحت بازداشت ما نیست

 

پلیس آندرا پرداش در روز پنج‌شنبه طی یک جوابیه به دیوان عالی حیدرآباد مدعی شد که رهبر مائوئیست راماکریشنا ملقب به آرکِی (RK) در بازداشت و تحت اختیار آنان نیست.

این پاسخی به ادعای قرار احضار زندانی توسط همسر آرکی  بود که طی آن وی دولت را بدین متهم می‌نمود که شوهر او را بازداشت کرده و در صدد است تا او را به قتل رساند.

پلیس در جوابیۀ خود به دادگاه چنین گفت: «احتراماً به استحضار می‌رساند شوهر شاکی به نام گ.راماکریشنا در بازداشت این متشاکی به سر نمی‌برد. در واقع مدارک نشان می‌دهند که شوهر شاکی عضو حزب کمونیست (مائوئیست) هند که سازمانی غیرقانونی است، می باشد و در پاسگاه‌های پلیس آندرا پرادش حدود 40 پروندۀ ثبت شده علیه شوهر شاکی موجود است.»

پلیس همچنین اضافه نمود «متشاکی تا این تاریخ نتوانسته است در رابطه با پرونده‌های جنایی فوق الذکر که معلق مانده‌اند، [راماکریشنا را] بازداشت نماید.»

این جوابیه چند روز بعد از دادگاهی صادر گردیده که پس از استماع ادعای همسر راماکریشنا – پیروی زد و خورد بین مائوئیست‌ها و نیروهای بین‌ایالتی که به مرگ 24 مائوئیست منجر شد – از پلیس سئوال نموده بود که آیا راماکریشنا در بازداشت آن‌ها به سر می‌برد یا خیر.

در روز دوشنبه، نمایندۀ ایالتی اعلان داشته بود که آن‌ها آرکِی را بازداشت نکرده‌اند و زد و خورد مذکور در خارج از حوزه استحفاظی آنان رخ داده است.

دادگاه در روز دوشنبه گفته که «حتی مائوئیست ها هم انسان هستند»؛ و در همین حین ضمن گفتن اینکه «بگذارید امیدوار باشیم که آنها (پلیس- م) مسئولانه عمل خواهند نمود» از پلیس خواسته بود در روز پنج شنبه به اتهامات علیه خود پاسخ دهد.

در همین حین که پلیس مدعی گردیده راماکریشنا موفق به فرار شده، بسیاری از فعالان ادعا کرده‌اند که او تحت بازداشت پلیس به سر می‌برد، چرا که هیچ یک از کادرها(ی حزب- م) بعد از زد و خورد، از او چیزی نشنیده‌اند.

جوابیۀ پلیس اضافه می نماید «بنابراین، امید است دادگاه حقایق فوق را مورد توجه قرار داده و تقریر دادخواست را مختومه اعلام نماید.»

در همین اثناء، در شنیده‌ای دیگر در رابطه با ارائۀ یک دادخواست منافع عمومی از سوی کمیتۀ آزادی‌های مدنی در روز چهارشنبه، که تلاش دارد علیه افراد پلیس پروندۀ قتل به جریان اندازد، پلیس آندرا به دیوان عالی گفته است که نیروهای تحت امر آن برای دفاع از خود شلیک کرده‌اند.

Sourcehttp://www.thenewsminute.com/article/top-maoist-rk-not-our-custody-andhra-police-tells-hyderabad-hc-52329