واراوارا رائو گفت آرکِی در امنیت است و پلیس آندرا را به کشتن 9 نفر از اهالی بومی متهم کرد.

 

حیدرآباد:  انتظار 10 روزه برای آگاهی از اینکه مائوئیست عضو کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (مائوئیست) هند، آکیراجو هاراگوپال با نام  مستعار راماکریشنا معروف به آرکِی کجاست، شب پنج‌شنبه و زمانی که خبر رسید این رهبر مائوئیست در امنیت است، پایان یافت.

نویسندۀ انقلابی واراوارا رائو تائید نمود برخلاف شایعات آرکِی (RK) که بعد از زدوخورد سنگین بین نیروهای امنیتی و مائوئیست‌ها در مالکانگیری مفقود شده بود، زنده است. رائو به رسانه‌ها گفت «آرکی زنده است. ما اطلاعات روشنی در این زمینه داریم.»

وی سپس اضافه نمود که پلیس آندرا پرادش مردم قبایل محلی در منطقۀ مرزی آندرا-اودیشا را مورد آزار قرار داده بود و از آنها خواسته بود دربارۀ تحرکات آرکی جزئیات را در اختیار آنان قرار دهند.

این نویسندۀ انقلابی پلیس آندرا پرادش را به قتل 9 نفر از اهالی بومی در جریان زد و خورد که هیچ ارتباطی با فعالیت‌های مائوئیستی نداشتند، محکوم کرد. «زدنِ برچسب خبرچین مائوئیست‌ها به این بومیان و به قتل رساندن‌شان اقدامی وحشیانه از سوی پلیس بود.» هنوز یک عملیات تجسسی در مالکانگیری و سایر نقاط منطقه مرزی آندرا-اودیشا ادامه دارد. واراوارا رائو خواستار آن شد که «این عملیات پلیس متوقف گردد».

مدیر کل پلیس آندرا پرادش، سامباسیوا رائو متقابلاً به هواداران مائوئیست‌ها حمله کرد و گفت «ما به آنها می‌گفتیم که آرکی در بازداشت ما نیست. ولی آنها تقلا داشتند تا ما را به‌خاطر ناپدید شدن وی بعد از زدوخورد شماتت کنند. حالا آنها می‌گویند که جای وی امن است. آنها باید اطلاعات دقیق‌تری در رابطه با وی ارائه بدهند، چرا که چندین پرونده علیه آرکی وجود دارد».

Sourcehttp://www.newindianexpress.com/states/andhra-pradesh/2016/nov/03/rk-safe-says-varavara-rao-accuses-andhra-police-of-killing-9-tribals-1534659.html