نپال: 15 کادر حزب کمونیست (مائوئیست) نپال بازداشت شدند

 

چیتوان، 10 نوامبر: امروز در مناطق مختلف بخش [چیتوان – م] پلیس حداقل 15 نفر از کادرهای حزب کمونیست (مائوئیست) نپال به رهبری نترا بیکرام چاند را به جرم اختلال در مسیر تردد وسایط نقلیه برای اعتراض به تورم، بازار سیاه و فساد فزاینده بازداشت کرد.

افراد بازداشت شده شامل اعضای هیئت مائوئیست این بخش از جمله لوکراج پاندِی، پوران رای، کریشنا بارال، راگ‌هوبیر شِرپا و رامِش لامیچ‌هانه هستند.