نپال: بیش از صد نفر تظاهرات کننده مائوئیست که خواهان دسترسی عموم به غذای کافی و سالم بودند، بازداشت شدند

 

زندگی عادی در نپال تحت تاثیر اعتصابی قرار دارد که در روز دوشنبه توسط یک فراکسیون مائوئیست در سرتاسر این کشور برپا گردید. هدف از این اعتصاب تحت فشار قرار دادن حکومت برای تضمین دسترسی عموم به غذای کافی و سالم و همچنین کاهش قیمت اقلام اساسی زندگی بود. در جریان اعتصاب پلیس بیش از صد نفر را به اتهام تخریب وسایل نقلیه و وادار کردن فروشگاه‌ها به تعطیل نمودن کسب و کار بازداشت نمود.

اعتصاب به فراخوان حزب کمونیست (مائوئیست) نپال به رهبری نترا بیکرام چاند برگزار شد. اکثر موسسات آموزشی در کاتماندو و برخی از فروشگاه‌ها تعطیل بودند. اکثر وسایل نقلیه عمومی منجمله تاکسی‌ها از کار باز ایستادند.

کادرهای مائوئیست در برخی نقاط کشور دست به تخریب وسایل نقلیه زدند. پلیس گفت که حداقل 100 نفر از کادرهای حزب کمونیست مائوئیست نپال (چاندا)، یک فراکسیون کوچک تر از حزب مائوئیست را، که در تخریب فروشگاه ها و وسایل نقلیه برای وادار کردن آنها به تعطیلی مشارکت داشته‌اند، بازداشت نموده است.

گزارش رسانه‌ها حاکی از آن است که این حزب خواهان تضمین خوراک برای مردم و معترض به بالابردن قیمت کالاهای مصرفی است. بخش بزرگی از نیروهای امنیتی در خیابان‌های پایتخت به صف در آمده‌اند تا از هرگونه رویداد خرابکارانه جلوگیری کنند.

بنا به گفتۀ پلیس آشوبگران برای تحریک اعتصاب، یک تاکسی  پارک شده در خیابان و دو موتورسیکلت را به آتش کشیده‌اند.