سرباز شبه‌نظامی نیروی ارتش ذخیرۀ پلیس در درگیری با مائوئیست‌ها در جهارکهند کشته شد

یکی از مقامات ارشد دولت اعلام نمود که امروز در جنگل‌های بخش سینگبهوم ایالت جهارکهند، یک سرباز نیروی ارتش ذخیرۀ پلیس در درگیری با مائوئیست‌ها کشته شده است.

او گفت که این درگیری در محور دالاپانی-گالودی این بخش رخ داده و سرباز مذکور از نیروهای تحت فرماندهی گردان 193 نیروی ذخیرۀ مرکزی پلیس بوده است.

طبق اظهار نظر این مقام دولتی یک گروه مشترک از پلیس ایالتی و نیروی ذخیرۀ مرکزی پلیس جهت عملیات اعزام و در حدود ساعت 9 درگیر تبادل آتش با نیروهای مسلّح مائوئیست شده است. در جریان این درگیری یک گروهبان پلیس مورد اصابت گلوله واقع و درجا کشته شده است.

وی همچنین افزود که اطلاعات بیشتر در مورد این درگیری متعاقباً اعلام خواهد گردید.

 

Source: https://www.ndtv.com/india-news/crpf-jawan-killed-in-naxal-encounter-in-jharkhand-1881444