بیانیه حزب کمونیست مائوئیست هند راجع به درگیری مالکانگیری

بیانیۀ جاگاباندو، سخنگوی حزب کمونیست (مائوئیست) هند – کمیتۀ منطقۀ ویژۀ مرزی اودیشاآندرا

(این ترجمه بر مبنای برگردان انگلیسی بیانیۀ حزب کمونیست (مائوئیست) هند صورت گرفته است. بیانیه طی تماس تلفنی به زبان تلوگو برای رسانه‌ها خوانده شده است. اصل متن بیانیه به زبان تلوگو در وب سایت www.virasam.org موجود می‌باشد.)

بیانیه‌هایی که تاکنون توسط سران پلیس در رابطه با حملۀ مشترک 24 اکتبر پلیس آندرا و اودیشا به اردوگاه ما در مجاورت روستای راماگودا در منطقۀ مالانگیری از توابع اودیشا و قتل عام 31 نفر از رفقای ما منتشر شده‌اند، اطلاعات غلط و کاملاً خلاف واقع را به مردم عرضه می‌دارند. در به اشتراک نهادن حقایق با مردم از سوی ما تاخیری رخ داده است؛ دلیل آن این است که ما در محاصرۀ کامل پلیس قرار داریم.

آنچه در واقعیت امر رخ داد این بود که گروه رفقای ما در صبح 24 اکتبر به روستای راماگودا رسید و در آنجا اردو زد. ما شب آن روز نیز در مجاورت روستا خوابیدیم. در اوایل صبح بعد، مردم متوجه شدند که پلیس به سمت اردوی ما می‌آید و کوشیدند ما را از این خطر مطلع سازند، اما پلیس آن‌ها را دستگیر نمود و از رسیدن اطلاعات به ما جلوگیری کرد. در حالیکه ما حدود ساعت 6 بامداد در حال حضور و غایب صبحگاهی بودیم، پلیس از دو سمت به اردوی ما بسیار نزدیک شد. رفقای ما از ارتش چریکی رهایی‌بخش خلق فوراً متوجه قضیه شدند و شروع به تیراندازی کردند. تعدادی از اهالی بومی جوان، اعم از زن و مرد، از روستاهای همسایه که در آن زمان همراه ما بودند، به‌سوی روستای مجاور فرار کردند. پلیس به‌طور بی‌حساب به سوی کسانی که فرار می‌‌کردند و همچنین بومیانی که در حال ماهیگیری در نهر نزدیک به کمپ ما بودند، تیراندازی کرد و تعدادی از آن‌ها را به قتل رساند. بعضی از بومیان در تیراندازی مجروح شدند و بعضی دیگر زنده دستگیر شدند. جوخۀ ما با مقاومت به‌سلامت از کمپ عقب نشینی کرد. در کمپ هیچ تلفاتی به ما وارد نگردید.

لیکن کمپ ما همزمان ما در دو حلقۀ پلیس محاصره شده بود. ما برای 40 دقیقه به شلیک ادامه دادیم و به سلامت از حلقۀ اول عقب نشستیم. اما این بار در حلقۀ دوم به محاصره درآمدیم. تمام پلیس‌های تیم محاصره کننده روی تپه‌ها موضع گرفته بودند، مسیر عقب‌نشینی ما را دنبال می‌کردند و از هر طرف تیراندازی می‌کردند. بیش از یک ساعت بود که تیراندازی ادامه داشت. پلیس هزاران گلوله و ما صدها گلوله شلیک کرده بودیم. در شکستن دومین حلقۀ محاصره، ما باید به‌صورت زیگ‌زاگ از یک تپه به سمت تپۀ دیگر حرکت می‌کردیم. بین این دو تپه یک قطعه زمین هموار قرار داشت. طی مدت محاصره پلیس به ما بسیار نزدیک شده بود. صدها نفر از نیروهای پلیس در موضع امن بالادست بر روی تپه قرار داشتند و ما در موضع ضعیف پایین‌دست در دشت. نیروهای پلیس چپ و راست و به‌سرعت به‌روی ما آتش گشودند. در طی بارش گلوله‌ها از هر دو سو، بعضی از رفقای ما شهید و بسیاری مجروح شدند. اما سایر رفقا نجات پیدا کردند. صدها پلیس به سوی رفقای ما که مجروح شده و قادر به حرکت نبودند، آمدند و با تیر خلاص آن‌ها را به قتل رساندند. حتی در همان حین تعدادی از رفقای ما با وجود جراحات وارده از مهلکه گریختند.

در روز بعد، 25 اکتبر، تعداد بیشتری از نیروهای پلیس به صحنه آمدند و کل منطقه را جستجو کردند تا از فرار رفقای ما جلوگیری کنند. آن روز فرمانده عملیات پلیس از محل بازدید کرد و شاید به عنوان یک ژست خوشایند، چهار نفر از زنان و مردان بومی که از قبل در دستان پلیس بودند، کشته شده و یک درگیری ساختگی دیگر با ناکسال‌ها صحنه‌سازی شد. کسانی که در آن روز کشته شدند کومالی (از روستای کودروگودا)، شیامالا (پیلی‌پودرو)، کاوِری مودیلی و لاچا مودیلی (داکلاپودورو) بودند.

یک رفیق زن دیگر که زخمی و در جریان محاصره توسط پلیس دستگیر شده بود، روز 26 اکتبر در برابر مردم در راماگودا کشته شد. به همین ترتیب دو رفیق دیگر، رفیق گوتهام و رفیق نارش، که بر اثر جراحات توان خود را از دست داده بودند، دستگیر و در ساعت 7 صبح 27 اکتبر مقابل چشم روستایان کشته شدند؛ یک درگیری ساختگی دیگر.

رفقای ما طی مقاومت در برابر این یورش، حدِ اعلای شجاعت، دلاوری، کینۀ طبقاتی و روحیۀ فداکاری را به نمایش گذاشتند. رفقا حتی وقتی در حال جان باختن بودند، اجازه ندادند سلاح‌شان به دست دشمن بیافتد و تفنگ‌های‌شان را به رفقای همراه‌شان سپردند. این قتل‌عام به مدت چهار روز از 25 تا 27 اکتبر ادامه داشت. در مجموع 31 رفیق جان باختند. فقط نه نفر از کشته‌شدگان مردان و زنان جوان بومی غیرمسلح بودند. از میان تمام شهداء، نه نفر زنده دستگیر شدند. چهار نفر از دستگیر شده‌ها در 24 اکتبر، چهار نفر در 25 اکتبر و یک نفر در روز بعد، یعنی روزی که نیروهای پلیس عقب‌نشینی کردند، به قتل رسیدند.

مشخصات شهدا:

 1. رفیق پاراساد، در باروکو ونکاترامانا (عضو کمیتۀ منطقۀ ویژۀ مرزی آندرااودیشا)، باکورو، بخش ویسکهاپاتنام

 2. رفیق دایا، در کیشتایا (عضو کمیتۀ منطقۀ ویژۀ مرزی)، بخش نالگوندا

 3. رفیق گانگ،ادهار در پرابهاکار (DVCM)، یاپرال، بخش رانگاردی

 4. رفیق کیران، در سوارناراجو (DVCM)، بخش گوداواری غربی

 5. رفیق مونا، در پرودوی (معاون گروهان)، آلاکورپاو، بخش پراکشام

 6. رفیق بیرسو، در کساوارائو (فرماندۀ دسته)، تادیپالم، بخش ویساکهاپاتنام

 7. رفیق راجش، در سوملو (معاون دسته)

 8. رفیق ارالو، در نانگالو (CPCM)، اِرم، بخش بیجاپور

 9. رفیق بودهی، در بودری سوری (ACM)، گورنام، بخش بیجاپور

 10. رفیق مانجولا، در اونجی (ACM)، نانگل‌گودِم، بخش سوکما

 11. رفیق گوتهام، (فرمانده جوخۀ فنی)، بخش کانکر

 12. رفیق مورالی، در سیمهاچالام (ACM)، بخش ویزیان‌آگارام

 13. رفیق مودهو، در داسو (ACM)، بخش گوداواری غربی

 14. رفیق لاتا، در بهاراتی (ACM)، حیدرآباد

 15. رفیق ماماتا، در بوتو کوادانا (ACM)، بخش سریکاکولام

 16. رفیق داسو، در سوهورام (عضو حزب)، وکاپالی، بخش ویسکهاپاتنام

 17. رفیق نارش، در سورش (عضو حزب)، سامانا، بخش کوراپوت

 18. رفیق تیلاکا، (عضو حزب)، باستار غربی، بخش بیجاپور

 19. رفیق گانگا، در گانگا مادهاوی (عضو حزب)، سیلاکوتا، بخش ویساکهاپاتنام

 20. رفیق راجیتا، در کامی (عضو حزب)، ناناداری، بخش ویساکهاپاتنام

 21. رفیق جیوتی، (عضو حزب)، سومانووا، بخش ویساکهاپاتنام

 22. رفیق کامالا در لاکی (عضو حزب)، آلوم، بخش بیجاپور

بومیان عادی

 1. لاچا مودیلی، داکالاپودرو، بخش مالکانگیری

 2. کاوری مودیلی، داکلاپودرو

 3. بومیلی، باچ چاراپودرو

 4. مالکان پانگی، باچ‌چاراپودرو

 5. آمالا، باچ‌چاراپودرو

 6. شینده، موکودوپالی

 7. شیامالا، پیلی‌پودرو

 8. جایا، کودوروگودا

 9. کومالی، کودوروگودا

ما خواهان تحقیقات قضایی هستیم

پلیس با پیکر بی‌جان رفقای ما به غیرانسانی ترین شکل ممکن برخورد کرده است. کالبدشکافی به شکلی عجولانه انجام گرفت، دوستان و بستگان اجازه نیافتند اجساد را شناسایی کنند، عکس‌های جانباختگان به آن‌ها نشان داده نشد و بدن‌های‌شان در کارتون‌های مقوایی معمولی نگهداری شد. اعضای خانواده‌ها اجازه نیافتند پیکر نزدیکان و عزیزان‌شان را تحویل بگیرند و برای آخرین بار حتی نگاهی بدان‌ها بیاندازند. حزب ما در کمال فروتنی عالی‌ترین ستایش‌ها را نثار تمام این شهداء می‌دارد. حزب ما در غم و اندوه اعضای خانواده‌ها، بستگان و دوستان شهدا شریک است. حزب ما سوگند یاد می‌کند که آرمان آنها را تا به آخر ادامه خواهد داد. تمام رفقای شهید ما از تحت ستم‌ترین اقشار اجتماع به جنبش گام نهادند. آنها برای راهگشایی به‌سوی دموکراسی رزمیدند. آنها تک تک با رسیدن به این درک که هیچ راه دیگری جز مبارزۀ مسلحانه برای حل مسئلۀ دموکراسی میسر نیست، سلاح بر دوش گرفتند. مسئلۀ دموکراسی چنانکه حکومت ادعا می‌کند یک مسئلۀ قانونی و حقوقی نیست. این مسئلۀ 90 درصد مردم ماست. مسئلۀ اجتماعیاقتصادی مردم ماست. این مسئله به‌صرف کشتن رفقای ما قابل حل و فصل نیست. خلق به مبارزه ادامه می‌دهد تا این مسئله حل گردد. ما رهبری را از نو و از میان تمام آن توده‌های مبارز باز می‌پرورانیم. ما خلاء ایجاد شده به‌واسطۀ از دست دادن رفقای‌مان را پُر خواهیم کرد. فداکاری برای حزب ما چیز تازه‌ای نیست. ما راه را با فداکاری گشوده‌ایم و جنبش را به‌پیش رانده‌ایم. در این رویداد مشخص، ما بهایی سنگین بابت اشتباه‌مان در شناسایی دشمن پرداختیم و فروتنانه در برابر خلق‌مان اظهار می‌نماییم که به‌خاطرِ این اشتباه‌مان متاسفیم.

عقب نشینی قوای مسلح

تبلیغات پلیس مبنی بر اینکه این ناحیۀ دورافتاده به عنوان یک منطقۀ امن توسط مائوئیست‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، دروغی محض است. خلق در این سرزمین، تحت رهبری حزب ما، با هدف حل مسائل ناشی از جابجایی‌های [جمعیتیم] که به‌علت ایجاد دریاچه سد بالیملا رخ داده، جنبش مبارزه‌جویانه‌ای را علیه معادن بوکسیت و علیه حکومت برپا نمود. حزب ما در این ناحیه، برنامۀ انقلاب ارضی مصادرۀ صدها آکر زمین و تقسیم آن میان دهقانان بی‌زمین را با شعار زمین به کشتگر به اجرا درآورد. حزب ما همچنین به برخی اقدامات برای پیشرفت و رفاه اهالی دست یازید. نیروهای پلیس بخصوص پلیس آندرا و اودیشا خشمگین از این اقدامات، در معیت هم و تحت نام عملیات‌های مشترک، در این چند سال به این ناحیه حمله می‌آورند. آنها چندین نفر از مردم و اعضای ارتش چریکی رهایی بخش خلق را به قتل رساندند. در دو سال اخیر، آنها بر روی قتل رهبری ما تمرکز نموده‌اند. قتل‌عام 24 اکتبر تنها بخشی از این عملیات است. گرچه چنانکه پلیس ادعا می‌کند در آن زمان هیچ میتینگ یا پلنومی از سوی کمیتۀ بالاتر در این مکان برگزار نشده بود. جوخه تحت یک بازدید سازمانی روتین از منطقه، به آنجا رفته بود. نیروهای پلیس در 24 اکتبر با در دست داشتن اطلاعاتی دقیق، مخفیانه به اردوگاه ما نزدیک شدند و ما را محاصره کردند. با افزوده شدن نیروهای کمکی در صبح روز بعد، در ساعت 6 بامداد به ما حمله کردند. آنها از فعالان سابق که خود را تسلیم پلیس کرده بودند، در این عملیات کمک گرفتند. ما مطمئناً اشتباهات‌مان که به این رویداد منجر شد را مورد وارسی قرار می‌دهیم و با کمک مردم تمام خبرچین‌ها و خائنینی که به این قتل‌عام یاری رساندند، را مجازات خواهیم کرد. حتی اکنون، صدها نیروی پلیس به عملیات مشترک برای ایجاد هراس در میان مردم این منطقه ادامه می‌دهند و مردم از دروی محصولات و رسیدگی به احشام خود ناتوانند. اگر نیروهای پلیس عقب‌نشینی نکنند، رهبران احزاب حاکم در هر دو ایالت، حزب تلوگو دسام و بیجوجاناتا دال بهای آن را خواهند پرداخت.

با درود های انقلابی