Opfordring til at forstærke den forenede kampagne for Georges Abdallahs befrielse!

FRIHED FOR GEORGES ABDALLAH!

HAN KÆMPER VORES KAMPE! VI KÆMPER HANS KAMP!

Siden 2015, hvor det franske fastlands civilbefolkning led angreb, har den franske stat fortsat med at forstærke dens undertrykkende system indadtil og dens krigsmaskine udadtil. Vores modsvar på denne situation må være at samle modstand, såsom kampen mod imperialismen og den statslige terrorisme (såsom den zionistiske stat); mod statslig vold (militær, politimæssig, administrativ), statslig racisme, undertrykkelse og statslig fascisme rettet imod folkeslagene og arbejderklasserne; kampen for den retfærdige og retmæssige ret til kamp og frigørelse; kampen for de revolutionære politiske fangers befrielse. Georges Abdallah er en libanesisk kommunistisk aktivist som kæmper for Palæstinas nationale befrielseskamp, som i over 33 år har været spærret inde i et af den franske stats fængsler. Han legemliggør alle disse politiske kampe. Derfor siger vi at han kæmper vores kampe og at vi kæmper hans kamp.

ABDALLAH: ET LIVS KAMP

Mod imperialismen

Den franske imperialisme udsender hele sit krigsarsenal for at etablerere sit herredømme og bevare sine interesser, under dække af kampen mod terror. Civile befolkninger massakreres, forflyttes og deres livsvigtige rettigheder nægtes. De er kun papirarbejde for de krigsliderlige. Dette kaos og denne terror påtvinges folkeslagene kun på grund af strategiske interesser og imperialismens udplyndringskrige. Georges Abdallah har gennem hele sit liv kæmpet og kæmper stadig mod imperialismen og krigene som laves mod folket, og således kæmper han fuldt ud vores kampe.

For Palæstina

Georges Abdallahs kamp var en væbnet modstandskamp for at befrie Libanon, hans land, mod zionstisk angreb og for Palæstinas nationale befrielseskamp. Denne kamp forbliver et brændpunkt. Det palæstinensiske folk har stået imod og kæmpet i over et århundrede for deres retmæssige rettigheder, for selvbestemmelse, mod apartheid og fængsling og mod dagligdags forbrydelser. I dag fortsætter folks modstand med at udvikle sig på alle mulige måder for at gøre en ende på den zionistiske besættelse og de imperialistiske planer.

Mod undertrykkelse og for retten til at gøre oprør

Vold og statslig undertrykkelse fortsætter med at blive styrket, og blev endda militariseret under dække af en undtagelsestilstand som på nuværende tidspunkt står skrevet ind i grundloven: ransagninger døgnet rundt, husarrest, præventiv undertrykkelse, massiv tilbageholdelse af politiske modstandere, mobning uden grund, forstærkning af politivold, umiddelbar og grænsløs brug af de undertrykkende styrkers ret til at dræbe, og generaliseret raceprofilering.

Målet er at skabe, under dække af høje sikkerhedspændinger, et klima med stigende frygt, ved at bruge islamofobi som et våben for at kanalisere folkets vrede hen mod migranter, udokumenterede flygtninge, og i sidste ende at opdele de udbyttede selvom deres største interesse ligger i at forene sig. Denne chikane og undertrykkelse er især rettet mod befolkningen i arbejdernabolag og især mod deres diskriminerede ungdom og mod deres aktivister. Over for sådan en undertrykkende stat som er på jagt efter rettigheder at dræbe, må og skal en ting fastholdes: det er rigtigt at gøre oprør. Det er denne muld som også forener vores kampe med Georges Abdallahs kamp.

For de revolutionære politiske fangers befrielse

Georges Abdallahs kamp er en revolutionær kommunistisk kæmpers kamp, en kæmper som blev anholdt og tilbageholdt for hans politiske kamp som han aldrig har lagt fra sig. Hans modstand stemmer helt overens med dem som i dag kæmper mod systemet og afviser dets kontrol over samfundet og folkeslagene. Det er på grund af hans idéer om frihed at Georges Abdallah er aktiv i kampen. Det er på grund af dem og hans revolutionære kamp at han stadig er tilbageholdt i dag. På grund af dette forlanger vi hans umiddelbare og betingelsesløse løsladelse. Georges Abdallah er en modstandskæmper som kæmpede og fortsætter med at kæmpe i fængslet for proletariatets og verdens folkeslags befriende kamp. At kæmpe for en verden uden kapitalisme, imperialisme og de kontrolsforhold som er ansvarlige for milliarder af menneskers elendighed, er at fortsætte Georges Abdallahs kamp!

Lad os kæmpe for at forlange hans befrielse og således kæmpe for vores egen frihed, for vores egen befrielse.

I denne sammenhæng opfordrer vi jer til at gå ind i og styrke aktionerne og initiativerne som den forenede kampagne for Georges Ibrahim Abdallahs løsladelse har foreslået:

UMIDDELBAR OG BETINGELSESLØS LØSLADELSE AF GEORGES ABDALLAH!

LEVE DEN PALÆSTINENSISKE MODSTANDSBEVÆGELSE!

PALÆSTINA VIL LEVE! PALÆSTINA VIL VINDE!

NED MED IMPERIALISMEN, ZIONISMEN OG DE REAKTIONÆRE ARABISKE STATER!

Den Forenede Kampagne for Georges Ibrahim Abdallahs Befrielse
[email protected]