Gå med i Rød Blok den 8. marts

8. marts er en kampdag – Knus imperialismen, for kvindebefrielse og kommunisme!

Aktiviteter den 8. marts:
Oslo: Markering 17:00, Grønland torv – og efterarrangement
Bergen: Rød Blok 16:45, Den blå steinen – og efterarrangement
Trondheim: Rød Blok 16:45, Krydset Nordre/Thomas Angells gt. – og efterarrangement
Kristiansand: Rød Blok 16:30, Torvet – og efterarrangement
Stavanger: kontakt os for mere information
Haugesund: Transport til og fra Stavanger, møde 14:30, Strandgata 71
Tromsø: Rød Blok 16:30, Kongeparken

Hvis du vil bidrage aktivt så tag kontakt til Tjen Folket! Vi trænger altid til flere folk til at udføre praktiske opgaver på dagen og før dagen.

Tjen Folket inviterer alle som vil have fuld kvindebefrielse og radikal kvindekamp, til at markere 8. marts sammen med os. Flere steder i landet vil vi gennemføre forskellige aktiviteter for at markere en rød linje for kvindekampen.

Den norske stat og norske selskaber, som Statoil og Telebor, udbytter og undertrykker kvinder i den Tredje Verden. Det er nogle af verdens fattigste kvinder som syr tøj til norske butikker, som piller rejer til norske frysediske, som vader i kemikalier for Telenor i Bangladesh.

Den norske stat spreder død over verdens fattigste, med bombeangrebene mod Libyen i 2011 og besættelsen af Afghanistan som har stået på siden 2001. Norske styrker er udstationeret i en række lande. Sammen med norsk militærmagt sikres norsk økonomisk magt. Den norske stat er en imperialist, og en fjende af verdens arbejderkvinder.

Imperialismen er det system hvorved en gruppe mægtige stater undertrykker og udbytter alle folk i verden. Det er dette system som i dag skaber krige, flygtninge og miljøødelæggelser.

Tjen Folket kæmper mod imperialismen. Vi er for revolutionær og anti-imperialistisk kvindekamp, for proletarisk feminisme. Virkelig solidaritet med verdens undertrykte kvinder må betyde kamp mod den norske stat og den norske kapital. Virkelig solidaritet betyder at vi står sammen med kvinderne som kæmper over hele verden mod imperialismen og for socialisme.

Også i Norge lever vi i et patriarkat. Dette patriarkat er tæt vævet sammen med norsk kapitalisme og imperialisme. Arbejdsmarkedet er meget kønsopdelt, kvinder bærer hovedbyrden med børneopfostring, kvinder ejer mindre og borgerskabet er meget mandsdomineret. Kvinder undertrykkes gennem seksualiseret vold, partnetvold, prostitution, kropspres og skønhedstyranni.

Siden patriarkatet bygger på den private ejendomsret og er vævet sammen med den imperialistiske kapitalisme, kan kun revolution befrie kvinderne. Kun i et kommunistisk samfund er fuld kvindebefrielse mulig.

For revolution må vi bygge røde rum og rød magt i gaderne, torvene, skolerne og arbejdspladserne i dag. Vi trænger til stærke organisationer som er til for at føre kamp og blive virkelige kamporganisationer.

Gå sammen med os den 8. marts! Gå med i Rød Blok – mod imperialisme, kapital og patriarkat – for kvindebefrielse og kommunisme!

Kilde: https://tjen-folket.no/Sentralt/view/12652