Billeder fra hyldesten til Pierre Overney – 2018

La Cause du Peuple [Folkets Sag] organiserede igen i år den traditionelle mindehøjtidelighed for Pierre Overneys martyrdød. En gruppe på omkring 30 kammerater, især unge, samledes for at huske at Pierre Overneys kamp stadig er relevant (og hvor meget mere end det under Emmanuel Macrons ultra-liberale regering!).

Efter at have sunget Les Nouveaux Partisans, lagde de opmødte kammerater kranse og roser på graven.

Mindehøjtideligheden sluttede med at der blev sunget Internationale, sammen med dens berømte anti-revisionistiske kuplet, efterfulgt af kampråbene “Leve Marx, leve Lenin, leve Mao Zedong!,” “Kammerat Pierre – Til stede!” og “Gilles Tautin, Pierre Overney, Kammerat Pierre!”

Her er nogle billeder som kammerater fra La Cause du Peuple eller det Maoistiske Kommunistiske Parti tog.