Maoistički pregled 2019. godine – Riječ urednika

Drugovi iz Komunističke partije Nepala (revolucionarne maoističke) su objavili novo izdanje njihovog teorijskog časopisa “Maoistički pregled ”. Čitav časopis možete pročitati na engleskom na ovom linku.

Riječ urednika

Pripremimo se za izgradnju proleterske internacionale!

Sve protivrječnosti koje postoje između imperijalizma i potlačenih nacija, rada i kapitala i imperijalističkih sila se danas u svijetu pojačavaju. Imperijalizam prolazi kroz krizu ekonomski, politički i kulturno. Trenutno, monopol finansijskog kapitala je teško centraliziran u jednu ruku, a osiromašena radnička klasa i potlačene mase postaju bijesne u drugu ruku. Iz ove perspektive, objektivna situacija postaje korisna za revoluciju. Bez obzira na to, subjektivni uslovi su još uvijek slabi.

Nakon smrti Maoa, Revolucionarni  internacionalistički  pokret (eng. Revolutionary Internationalist Movement – RIM) je izgrađen među revolucionarnim komunističkim partijama i organizacijama različitih zemalja na teoretskom temelju i ideološkom smjernicom Marksizma-Lenjinizma-Maoizma, i  odigrao je bitnu ulogu u revoluciji. Nove demokratske i socijalističke revolucije i nacionalnooslobodilački pokreti  su počeli da se razvijaju u više zemalja na novi način. Međutim, kao rezultat ozbiljnih desnorevizionističkih devijacija u dijelu redova glavnog vođstva Komunističke Partije Nepala (maoističke) i u Revolucionarnoj komunističkoj partiji (SAD), RIM je stigao do trenutne mrtve tačke. Radi toga, RIM ne može više da postoji, i potreba za izgradnjom nove internacionale je postala neminovan zadatak.

Nekoliko komunističkih partija i organizacija koje su bile unutar i izvan RIM-a su danas aktivno uključene u revoluciju. Osim toga, nove maoističke partije su izgrađene u mnogim državama na ovaj način. Njihova briga za izgradnju revolucionarne internacionale raste i  neki napori su trenutno u toku u ovom procesu, ali oni su još uvijek nedovoljni.

Tako da moramo obratiti posebnu pažnju izgradnji proleterske internacionale u ovom trenutku. U ovom smislu, mi moramo obratiti posebnu pažnju prema dvije glavne stvari. Prvo, ideološka baza takve internacionale bi trebala biti baza Marksizma-Lenjinizma-Maoizma i politički program partije bi trebao da se slažu sa socio-ekonomskim uslovima njihovih  država. Kao drugo, maoističke partije i organizacije, bez obzira gdje se nalaze i koje nisu bile u RIM-u ranije, trebale bi da stvore zajedničko razumijevanje među sobom kroz intenzivne i ekstenzivne interakcije i obavezne dvolinijske borbe. Mi moramo uložiti poseban trud da ostvarimo oba ova zadatka. Jedino tako se proleterska internacionala može izgraditi.

Dragi drugovi i drugarice, imperijalizam, različiti oblici reakcije i desnog revizionizma mogu stvarati poteškoće ovom zadatku i sama naša ograničenja i slabosti mogu također da stoje kao izazovi pred ovom misijom. Mi moramo krenuti naprijed i suočiti se sa svim poteškoćama i izazovima ove vrste. Treba da se ujedinimo i krenemo naprijed za pripremu za izgradnju proleterske internacionale na osnovi Marksizma-Lenjinizma-Maoizma!

 

Source: https://www.dijalektika.info/vijesti/maoisticki-pregled-rijec-urednika/