Treća državna konferencija USDF-a

USDF (eng. United Students’ Democratic Front) – Jedinstveni studentski demokratski front je najveća revolucionarna studentska organizacija u Indiji, koja je usput i najveća studentska organizacija u nekoliko saveznih država Indije, i povezana je sa revolucionarnim pokretom u Indiji. Ovo saopštenje smo zaprimili direktno od drugova iz USDF-a.

– Dijalektika

 

Svijet je u stanju neviđenog porasta imperijalističke agresije u jednu ruku, i narodnog otpora imperijalističkim potezima u drugu ruku.

Od Latinske Amerike do Filipina, mase su se pobunile protiv neoliberalnih mjera Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda. U Indiji, Hindu nacionalisti su pokrenuli fašističku ofanzivu s ciljem suzbijanja svih demokratskih glasova i radi uvođenja neoliberalnih ekonomskih mjera.

Kao rezultat toga nastupila je safronizacija (fašizacija u smjeru Hindu fašizma, op.prev.) i privatizacija javnih institucija, i to ubrzanim tempom. U zemlji je trenutno najveća zabilježena stopa nezaposlenosti dok se vlada skoncentrisala na to da proda sve industrije javnog sektora kompradorima koji su gladni novca. Kastizam (diskriminacija na osnovu kaste, op.prev.) i diskriminacija zasnovani na vjeri, rodu itd. postali su norma.

Jedini put naprijed u borbi protiv fašističke ofanzive je pojačavanje klasne borbe i sprovođenje nove demokratske revolucije. Vrijeme je da se zajedno borimo i odupremo fašistima prije nego što postane kasno.

USDF organizuje Treću državnu konferenciju 24. novembra (nedelja) u Vivekananda sali Đadavpur univerziteta od 11 časova ujutru pa nadalje.

 

Izvor: https://www.dijalektika.info/vijesti/treca-drzavna-konferencija-usdf-a/