Publikacija Sabranih djela Komunističke partije Perua (PCP)

U toku je kampanja prikupljanja sredstava za štampanje Sabranih djela Komunističke partije Perua, koja se sastoje od četiri toma. Prvi tom će biti objavljen u septembru 2016., i pokrivaće period između 1968. i 1987.

Drugi dio, koji pokriva period između 1988. i 1990., biće izdan u decembru 2016.

 

Za više informacija posjetite:
https://www.youcaring.com/world-revolution-621976
http://www.kistler.red/2016/08/selected-works-of-pcp-volume-1-1969-1987/