Bangladeš: Održana Treća konferencija nacionalnih predstavnika „Seljačkog oslobodilačkog pokreta“

„Borimo se protiv imperijalizma, ekspanzionizma, birokratsko-kompradorskog kapitalizma i feudalizma“ i „U ime bezuslovnog oslobođenja seljaka, uspostavimo revolucionarnu politiku narodne moći“ – poštujući ova dva slogana, održana je cjelodnevna konferencija poljoprivredno-revolucionarne organizacije seljaka u Urakandi, oblast Radžbari, u petak 5. jula 2019. godine. Konferenciji su prisustvovali drugovi predstavnici seljaka iz Seljačkog oslobodilačkog pokreta iz cijele zemlje.

U 10 časova ujutru, tokom otvaranja, vođe seljačkih organizacija Nacionalnog narodnog fronta i Nacionalnog demokratskog fronta, između ostalih iz sličnih organizacija Seljačkog oslobodilačkog pokreta, održali su govore.

Nakon govora na otvaranju, započela je glavna sjednica, jednoglasno su prihvaćeni dokumenti sa konferencije uz odlučnu raspravu drugova koja se zasnivala na prijedlogu da se ona uobliči kao političko-organizacioni izvještaj i saopštenje. Potom je predsjednik bivšeg Nacionalnog komiteta proglasio ukidanje Komiteta. Nakon toga, nadležni komitet je predložio uspostavljanje privremenog vijeća kao komiteta. Nakon razmatranja i rasprave drugova članova predloženog vijeća, rukovodstvo je jednoglasno potvrdilo vijeće kao Nacionalni komitet. Drug Džafar Hosein, odavno dokazan kao istinski vođa seljaka, izabran je za predsjednika novog komiteta. Predstavljanje i sastanak članova komiteta je smatran glavnim ciljem uspješnog završetka konferencije.

Ukrašene crvenim zastavama sa srpom, drugovi su prošetali kroz tržnicu Urakandija. Konferencija je zaključena kratkim javnim skupom.

Vođe novog komiteta izrazili su zahvalnost ljudima, vođama i pristalicama za uspjeh konferencije.

 

Source: https://www.dijalektika.info/vijesti/banglades-odrzana-treca-konferencija-nacionalnih-predstavnika-seljackog-oslobodilackog-pokreta/