Izvještaj o berlinskom sastanku o Revolucionarnom studentskom pokretu – Kanade

Sa 35 ljudi,  soba u kafu Komuna u Krojzbergu je bila popunjena po pitanju poziva na sastanak o Revolucionarnom studentskom pokretu – Kanade (RSM).

Nakon uvoda koji su iznijeli članovi “Jugendwiderstanda”, koji je naglasio da su univerziteti (posebno u Njemačkoj) žarište agenata imperijalizma, sa samo šakom proleterskih studenata, koji bi i pored toga trebali biti razmatrani, organizovani i mobilizovani unutar klasne borbe od strane revolucionara, svoje izlaganje je počeo posjetioc i bivši član Revolucionarnog studentskog pokreta – Kanade.

Objasio je karakter, poziciju, metode rada, razvoj i perspektivu RSM-a, koji je postao najveća anti-kapitalistička studentska organizacija u Kanadi, sa sekcijama od obale do obale, mobilišući čak desetine hiljada širom čitave Kanade, u protestima u proljeće 2015. Ovaj ogromni revolucionarni razvoj je počeo kao inicijativa Maoističke revolucionarne komunističke partije (PCR * RCP),  i porastao je kroz kreativnu primjenu masovne linije. Zanimljivo, kao dodatak generalno različitim uslovima studiranja u Kanadi (visoke školarine, direktno prisustvo monopolskog kapitala u vrhovima univerziteta), najveća opozicija do sada je došla od strane od navodne “ljevice”, pogotovo od strane revizionista, Trockista,  i socijal-demokrata. Međutim, postoji pozitivna saradnja sa anarhistima. RSM takođe radi i kao masovna organizacija za teorijsko i praktično obučavanje revolucionarnih kadrova koji, kad ispune specifične uslove, onda mogu da se pridruže revolucionarnoj partiji.

Osnovni principi RSM-a podrazumijevaju jedinstvo sa klasnom borbom proletarijata uopšte, i sa borbama različitih naroda svijeta, otvoreno se boreći za reforme imajući na umu revoluciju, proleterski feminizam, i odbijanje saradnje sa kanadskom državom – jer je ona instrument ugnjetavanja od strane buržoaske klase i jer je izgrađena kao kolonijalna država krvlju Prvih nacija.

Nakon nekoliko pitanja, i rasprave, sastanak se završio oko 9 sati naveče. Pored toga, tu se nalazio i informacioni sto sa materijalima za bojkot izbora, i kopije knjige “Komunistička nužnost”, djelo kanadskog komuniste J. Mufavad-Pola, koja je bila dostupna za kupovinu. Posebno smo bili zadovoljni pozdravom Koordinacionog komiteta RSM-a koji je govorio o sastanku i “Jugendwiderstandu.”

Ovaj sastanak je bio dobra internacionalna razmjena i veoma zanimljiv za proletersku i revolucionarnu omladinu u Berlinu. Uz to, služio je – kako je zamoljeno od strane RSM-a – zarad boljeg jedinstva između omladinskih borbi i organizacija radničke klase i naroda na međunarodnom nivou.

Solidarnost i drugarski pozdravi MER-RSM-u i kanadskoj revolucionarnoj omladini unutar i van univerziteta! Nek živi proleterski internacionalizam!