اودیشا: آنگول و بوده اکنون در لیست بخش‌های تحت نفوذ مائوئیست‌ها
اعلامیۀ مشترک بین‌المللی اول می 2018 (1397)
سه کشته و چهار زخمی در نتیجۀ درگیری «ارتش نوین خلق» با «نیروهای مسلّح فیلیپین» در کوردی‌یِرا
سرباز شبه‌نظامی نیروی ارتش ذخیرۀ پلیس در درگیری با مائوئیست‌ها در جهارکهند کشته شد

Index