اودیشا: آنگول و بوده اکنون در لیست بخش‌های تحت نفوذ مائوئیست‌ها
اعلامیۀ مشترک بین‌المللی اول می 2018 (1397)
سه کشته و چهار زخمی در نتیجۀ درگیری «ارتش نوین خلق» با «نیروهای مسلّح فیلیپین» در کوردی‌یِرا
سرباز شبه‌نظامی نیروی ارتش ذخیرۀ پلیس در درگیری با مائوئیست‌ها در جهارکهند کشته شد
ارتش نوین خلق – بخش جنوب دور میندانائو حملات نیروهای مسلّح فیلیپین را عقیم می‌گذارد و تلفات سنگینی به دشمن وارد می‌کند

Index